Privacyverklaring

Inleiding

Mazda Motor Nederland (Mazda) is ervan overtuigd dat de privacy van haar klanten, alsook die van potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Mazda-website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Niet alleen op basis van lokale wetgeving, maar ook conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wie zijn wij?

Mazda Motor Logistics Europe N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, tevens handelend onder de naam Mazda Motor Nederland, statutair gevestigd te Willebroek, België, en kantoorhoudende aan de Kouwe Hoek 8 te (2741 PX) Waddinxveen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder nummer 0406.024.281, alsmede geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34292696, is de Verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Mazda?

In het kader van de dienstverlening, verkoop van auto’s en diensten of wanneer u anderszins contact hebt met Mazda, legt Mazda gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het kenteken van uw auto. In overeenstemming met de WBP heeft Mazda haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet.

Hoe en wanneer verwerkt Mazda uw persoonsgegevens?

Mazda heeft verschillende doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

  • Wanneer u een auto koopt of service afneemt via ons dealernetwerk;
  • Wanneer u gegevens achterlaat op onze website(s) en apps (nieuwsbrief inschrijvingen, MyMazda etc.);
  • Wanneer u contact hebt met ons klant contact center. Dit contact kan telefonisch, per e-mail of social media zijn;
  • Mazda zal rekening houden met de afgegeven toestemmingen en interesse.;
  • Bij aanvraag voor een autoverzekering worden uw gegevens door ons ontvangen en gedeeld met de uitvoerende partij voor de Mazda autoverzekering;
  • Wij verwerken uw gegevens voor interne analyse voor ontwikkeling van producten en diensten, interne procesverbeteringen en marktonderzoek.

Op welke wijze en wanneer worden persoonsgegevens aan derden verstrekt?

Wij verstrekken soms persoonsgegevens aan derden die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerken. Deze bewerkers zullen uw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de huidige privacywetgeving benutten. Daarnaast kunnen wij, om u zo snel, goed en uitgebreid mogelijk te informeren, de door u aangeleverde persoonsgegevens verstrekken aan een Mazda-dealer bij u in de buurt. Hierdoor is het mogelijk dat een Mazda-dealer u informeert over producten en diensten. Indien u dat niet op prijs stelt, kun u dat aangeven aan de betreffende dealer.

Hoe gebruiken we uw e-mailadres?

Mazda heeft haar eigen nieuwsbrieven. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Daarnaast wordt het e-mailadres gebruikt voor de opvolging van door uw geinitieerde acties, zoals de aanvraag van een brochure, en gebruiken wij het e-mailadres voor het toesturen van informatie over (nieuwe) auto’s en diensten van Mazda , indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar crmmmnl@mazdaeur.com.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?

Indien u wilt afmelden van alle informatie dan kan dit via uw dealer, uw MyMazda account of door een e-mail te sturen naar crmmmnl@mazdaeur.com. U beschikt over het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen op dit verzoek binnen vier weken reageren. U kunt ons verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. In geval van aanvullingen of verbeteringen dient u aan te geven welke aanvullingen of verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Dit kan via uw dealer, uw MyMazda account of door een e-mail te sturen naar crmmmnl@mazdaeur.com. Dit is ook van toepassing indien u (verdere) toezending van informatie over producten of diensten door ons of één van de Mazda-dealers niet op prijs stelt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies op nengajo.nl worden gebruikt om anonieme websitestatistieken te verzamelen om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld welke pagina’s veel bezocht worden of welke pagina’s foutmeldingen opleveren.

Websites van Mazda en andere websites

Op de website van Mazda treft u een aantal links aan naar andere websites. Mazda kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website.

Januari 2019

Nengajo.nl werkt het beste met het scherm van uw toestel staand.